svblena_saling_xyz

svblena.saling.xyz
komentáre a názory vlastníka bytu
k správe domu a bytov
Prejsť na obsah
Aktualizované : 30. 11. 2022
AKTUÁLNE  OZNÁMENIA
Od 13.11.2022 je na webovej stránke
nové rozčlenenie informácii do štyroch zón:
a) aktuálne oznámenia,
b) odborné informácie od autora stránky,
c) odborné multimediálne informácie ( www, časopisy a iné ),
d)  archívne záznamy.

Od ukončenia písomného hlasovania zo dňa 14.7.2022.
neboli zverejnené výsledky písomného hlasovania formou zápisnice a výsledku hlasovania
podľa ustanovenia § 14a ods. 6 zákona č. 182/1993 Z.z.  !
RÔZNE ODBORNÉ INFORMÁCIE OD AUTORA STRÁNKY
RÔZNE ODBORNÉ MULTIMEDIÁLNE INFORMÁCIE
ARCHÍVNE ZÁZNAMY
ZLEPŠOVÁK
( časopis ZLSBD )
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
( časopis V.O.Č. Slovakia )
SPRÁVA BUDOV
( časopis JAGA )
SPOLOČENSTVO
VLASTNÍKOV BYTOV
MANDATÁR
ZDRUŽENIE
PRE LEPŠIU SPRÁVU
BYTOVÝCH DOMOV
MOJE WEBOVÉ STRÁNKY
(c) 2022 Šaling Ladislav , Poprad , Slovensko , EU
Návrat na obsah