svblena_saling_xyz

svblena.saling.xyz
komentáre a názory vlastníka bytu
k správe domu a bytov
Prejsť na obsah
AKTUÁLNE  OZNÁMENIA
Plynutie času od ukončenia písomného hlasovania zo dňa 14.7.2022.
V tomto čase ešte neboli zverejnené výsledky písomného hlasovania !
RÔZNE ODBORNÉ INFORMÁCIE
ARCHÍVNE ZÁZNAMY
SPOLOČENSTVO
VLASTNÍKOV BYTOV
MANDATÁR
ZDRUŽENIE
PRE LEPŠIU SPRÁVU
BYTOVÝCH DOMOV
MOJE WEBOVÉ STRÁNKY
(c) 2022 Šaling Ladislav , Poprad , Slovensko , EU
Návrat na obsah